“WORKING FOR YOU IN THE WORK MARKET”

SERVICII OFERITE

ACTIVITATILE DESFASURATE & SERVICIILE OFERITE

– Realizarea și implementarea unui Program profesionist de intermediere selecție și aducere in Romania de personal calificat și necalificat în din Vietnam, India, Pakistan, Sri Lanka, Turcia, Nepal și alte zone, pentru diferite profesii și în diferite industrii;

– Asigurarea asistenței juridice prin avocati specializati pe toată perioada procesului de recrutare de personal, precum și după angajarea personalului;

– La solicitarea angajatorului si in conditiile convenite cu acesta, diverse servicii detaliate in cele ce urmeaza.

WORKING MARKET AGENCY

CONCRET, SERVICIILE NOASTRE CONSTAU IN

– Intermediere in selecția personalului;
– Traducerea și legalizarea documentelor necesare angajării;
– Recunoașterea studiilor personalului străin de către Ministerului Educației;
– Obținerea avizului de muncă al personalului străin in Romania;
– Intermedierea efectuarii analizelor medicale al personalului străin la intrarea in Romania;
– Obținerea biletelor de avion pentru transportul personalului străin din tara de origine in Romania si retur;
– Obținerea asigurărilor medicale al personalului străin in Romania;

– Intocmirea dosarelor cuprinzand toate documentele necesare in procesul de angajare a personalului străin pe teritoriul României;

– Redactarea și întocmirea întregii documentații juridice aferente mai sus-menționate, precum și a tuturor documentelor aferente angajării personalului străin pe teritoriul României (cum ar fi: Contract de muncă, Fișa postului, Declarații, orice și toate documentele prevăzute de legislația română în vigoare);

– Reprezentarea intereselor clienților în raporturile de muncă în cazul angajărilor prin intermediul intermediul nostru și nu numai;

– Conlucrarea cu departamentele juridic, financiar-contabil și resurse umane ale angajatorului pentru intermedierea aducerii personalului strain in Romania si pentru o bună desfășurare a raporturilor contractuale angajator-angajat, pentru in ceea ce priveste orice angajat adus prin intermediul nostru și nu numai;

– Reprezentarea intereselor clienților în fața autorităților, dar și a instanțelor de judecată;

– La solicitarea angajatorului si in conditiile convenite cu acesta, referitor la personalul străin adus in Romania prin intermediul nostru și nu numai:

  • asigurarea preluarii personalului străin de la aeroport si transportarea acestora pana la locul convenit cu angajatorul;
  • punerea la dispoziție de spații locative pentru personalul străin angajat;
  • suport permanent pe toata durata contractului de munca incheiat intre angajatul strain si angajator.

PLASARE DE PERSONAL

Intermedirea procesului de recrutare a forței de muncă din străinătate pentru piața din România.

Suport Juridic

Asigurarea asistenței juridice prin avocati specializati pe toată perioada procesului de recrutare de personal.

Fara Comisioane Ascunse

Pentru costurile de angajare a cetatenilor straini in Romania

Posibilitati Variate

Oferim intermediere de angajare in Romania pentru personal din afara Romaniei, calificat sau necalificat, în toate domeniile.

Angajat & Angajator

Reprezentarea intereselor clienților în fața autorităților, dar și a instanțelor de judecata.

De ce Noi?

Oferim un contract de munca solid între angajat și angajator, plus servicii personalizate, inlclusiv suport permanent pe toata durata contractului de munca incheiat intre angajat si angajator.