Realizarea și implementarea unui Program profesionist de intermediere selecție și aducere in Romania de personal calificat și necalificat din Vietnam, Albania, Nepal, Sri Lanka, India, Siria și alte zone, pentru diferite profesii și în diferite industrii.

Intermedierea in selecția personalului; Intocmirea dosarelor cuprinzand toate documentele necesare in procesul de angajare, redactarea și întocmirea întregii documentații juridice, precum și a tuturor documentelor aferente angajării personalului străin pe teritoriul României (Contract de muncă, Fișa postului, Declarații, orice și toate documentele prevăzute de legislația română); Obținerea avizului de muncă pe teritoriul Romaniei etc.

Reprezentăm interesele angajatorului din România de la prima etapă de selecție a personalului până la ultima etapă de obținere a dreptului de ședere pe teritoriul țării pentru muncă.

Puteti vede aici:
DOMENIILE IN CARE OFERIM PERSONAL CALIFICAT si NECALIFICAT